سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها

 

جناب آقای محسن پور معاونت محترم دبیرستان طالب آملی، 

فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین کرد. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی و خانواده محترمتان را از پروردگار متعال خواهانیم.

مدیریت، هیأت امنا، انجمن اولیا و کارکنان دبیرستان طالب آملی

 جستجو
 تقویم روز
 احادیث پند آموز
 روز شمار