سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها

 

با همت مدیریت، انجمن اولیا و هیأت امنا و با کمک اولیا بزرگوار دبیرستان و جمعی از خیرین محترم، پس از انعقاد قرار داد بابت احداث زمین چمن، عملیات مسطح سازی و زیر سازی زمین آغاز شد. پس از زیرسازی مناسب و شیب بندی استاندارد، چمن نصب شده و زمین فوتبال به بهره برداری خواهید رسید. 

 

 

 جستجو
 تقویم روز
 احادیث پند آموز
 روز شمار