سامانه مدرسه هوشمند پویان

 گزارش ترافیک
 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها

 

زمین چمن مصنوعی دبیرستان هیأت امنایی طالب آملی که به نام شهید بزرگوار، قربانعلی قدیری مزین شده امروز یکشنبه 11 دی ماه 1401 با حضور مادر بزرگوار شهید قدیری و جناب آقای دکتر حاجی پور نماینده محترم شهرستان آمل، آقای علیرضا ایراندوست، عضو محترم شورای شهر آمل، آقای رضوی رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان آمل، آقای حسن زاده معاونت محترم اداره آموزش و پرورش آمل، آقای طالبی معاونت محترم پرورشی و امور تربیتی اداره آموزش و پرورش آمل، آقایی یداللهی سرپرست محترم واحد حراست اداره، آقای طاهری زاده کارشناس مسئول محترم واحد بازرسی، آقای سلیمان نسب کارشناس مسئول محترم آموزش متوسطه اول، آقای موسوی کارشناس مسئول محترم واحد تربیت بدنی، جناب حاج آقای نیک پور عضو محترم هیأت امنا مدرسه، اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان ، اعضای محترم هیأت امنا و جمعی از دبیران بزرگوار، اولیا محترم و دانش آموزان عزیز به طور رسمی افتتاح گردید. در این مراسم نیز از خیرین محترم آقایان شاکری رئیس انجمن اولیا، آقای رنجبر عضو انجمن اولیا و آقای اکبری اولیا محترم مدرسه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

 
 جستجو
 تقویم روز
 احادیث پند آموز
 روز شمار