سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
بازدید معاونت محترم اموزش جناب اقای حسن زاده ،کارشناس اموزش جناب اقای معادیخواه و جناب اقای حیدری کارشناس حراست از برگزاری امتحانات خرداد در دبیرستان هیات امنایی طالب املی چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه با تشکر
 
از حضور عزیزان در این دبیرستان
 روز شمار
 احادیث پند آموز