سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 دانش آموز برتر نوبت اول به تفکیک کلاس
 • کلاس: 107

  علی لطفی رتبه:1 معدل:20
  رایکا میراحمدی رتبه:2 معدل:19.93
  ناصر باغی پورگت کلا رتبه:3 معدل:19.79
  ابوالفضل سلیمانی رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 106

  یاسین پاشائیان رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین آزاد رتبه:1 معدل:20
  طاها جمالی رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی همایون زاده رتبه:1 معدل:20
  محمدمهدی آقائی رتبه:2 معدل:19.93
  امیرحسن قاسمی رتبه:3 معدل:19.57
  پارسا استوان رتبه:3 معدل:19.57
  آرمین خادمیان رتبه:3 معدل:19.57
 • کلاس: 105

  طاها خشنودی رتبه:1 معدل:19.93
  طاها رضائیان رتبه:1 معدل:19.93
  سپنتا گلشن آرا رتبه:2 معدل:19.86
  آریو خاکزادشاهاندشتی رتبه:2 معدل:19.86
  ایلیا داداش نژاد اندواری رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 104

  پرهام سلمانی رتبه:1 معدل:20
  سورنا نعمتی رتبه:1 معدل:20
  رسول فرسوی رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی فرد کاردل رتبه:1 معدل:20
  محمدحسین طاهری زاده رتبه:1 معدل:20
  سپهر سلطانی رتبه:1 معدل:20
  پارسا تقی زاده رتبه:2 معدل:19.93
  علی توکلائی رتبه:2 معدل:19.93
  علی اکبر حائری رتبه:2 معدل:19.93
  سیدمحمدحسین حسینی ایمنی رتبه:3 معدل:19.86
  پارسا عبادی رتبه:3 معدل:19.86
  علی رضا طاهری رتبه:3 معدل:19.86
  ارمیا سیفی مرزان رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 103

  کارن راعی رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین قربانی نوائی رتبه:1 معدل:20
  سیدحسین اسدی رتبه:1 معدل:20
  محمدامین غلامی رتبه:1 معدل:20
  سیدمحمدحسین عزیزپور رتبه:1 معدل:20
  سید محمد مهدی حسینی رتبه:1 معدل:20
  علی رضا شکری رتبه:1 معدل:20
  امیررضا احسانی مقدم رتبه:2 معدل:19.93
  سامی غفاری اصل رتبه:2 معدل:19.93
  محمدحسین عبدی رتبه:2 معدل:19.93
  سیامک ساعت ساز رتبه:2 معدل:19.93
  ایلیا عابدی رتبه:2 معدل:19.93
  امیرحسن عمران نسب رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 102

  امیرمهدی كاوه رتبه:1 معدل:20
  ایلیا ترک رتبه:1 معدل:20
  یاسین عبدالهی رتبه:1 معدل:20
  محمدصادق نوائی رتبه:1 معدل:20
  علی رضا رمضانی چراتی رتبه:1 معدل:20
  علیرضا مختاری رتبه:1 معدل:20
  امیرآرتا رضوانی اسکی رتبه:2 معدل:19.93
  محمدمهدی واحدی رتبه:2 معدل:19.93
  امیررضا ابراهیم زاده رودگر رتبه:3 معدل:19.64
 • کلاس: 101

  فؤاد تقی نژادعمران رتبه:1 معدل:20
  فرهاد امین نیا رتبه:2 معدل:19.93
  کیان مهرابی رتبه:2 معدل:19.93
  شایان بیرقدار رتبه:2 معدل:19.93
  علی تورانی ایلایی رتبه:3 معدل:19.86
  رهام خلیلی نوسر رتبه:3 معدل:19.86
  آرمین رضایی رتبه:3 معدل:19.86
  محمدحسین قنبری رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 201

  محمدپارسا صالح پور رتبه:1 معدل:20
  معین مسیبی رتبه:2 معدل:19.86
  محمدحسین طهماسب پور رتبه:2 معدل:19.86
  کیارش صادقی رتبه:3 معدل:19.79
  رضا محمدآقایی رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 202

  امیرحسین اندرز رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی برزن رتبه:1 معدل:20
   سیدابوالفضل جلالی رتبه:1 معدل:20
   ابوالفضل ابراهیم پورنوسر رتبه:2 معدل:19.71
  ارشیا محمدآقایی رتبه:2 معدل:19.71
  ابوالفضل حسن زاده رتبه:3 معدل:19.57
 • کلاس: 203

  مارتیا جمالی رتبه:1 معدل:20
  آرمین استوان رتبه:1 معدل:20
   امیرمحمد ایسفی رتبه:1 معدل:20
  ابوالفضل ده پناه رتبه:1 معدل:20
  علی رضا ولایی رتبه:2 معدل:19.86
   محمدمهدی ابراهیمی ن رتبه:2 معدل:19.86
   علی حسین پور رتبه:3 معدل:19.79
  سیدامیرمحمد موسوی رینه رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 204

  رهام ابراهیمی رتبه:1 معدل:20
   مهدی ثقفی رتبه:1 معدل:20
  محمدحسین میرزایی رتبه:1 معدل:20
  نیما فتاحی رتبه:1 معدل:20
  محمدجواد عباسی رتبه:1 معدل:20
  علیرضا رییسی رتبه:1 معدل:20
  امیر رضا بهرستاقی رتبه:1 معدل:20
  محمد جواد نکونام رتبه:2 معدل:19.93
   سیداشکان مهوسوی رتبه:2 معدل:19.93
   پارسا مختاری رتبه:2 معدل:19.93
  رضا یوسف زاده رتبه:2 معدل:19.93
  سیدایلیا پژومان رتبه:3 معدل:19.86
  علی قلی زاده گنگرج رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 205

   مهیار فلاح زاده رتبه:1 معدل:20
  علی میرزاوند رتبه:2 معدل:19.86
   امیرمحمد کامیابی رتبه:3 معدل:19.71
 • کلاس: 206

  محمد مهدی جهان پناه رتبه:1 معدل:20
  علی اکبر لاریجانی رتبه:2 معدل:19.79
  امیررضا پژومان رتبه:2 معدل:19.79
  ابوالفضل قنبری رتبه:3 معدل:19.64
 • کلاس: 207

  نریمان نبوی رتبه:1 معدل:19.93
  ارشیا لونجی رتبه:2 معدل:19.79
   محمدحسین خضراعی رتبه:2 معدل:19.79
  مانی گلزاده رتبه:2 معدل:19.79
  امیررضا صفرپور رتبه:3 معدل:19.71
 • کلاس: 301

  امیر علی یحیی زاده رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین صفرپور رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی نیکبخت رتبه:1 معدل:20
  مهدی نوری پور رتبه:1 معدل:20
  صالح موحدی رتبه:1 معدل:20
  امیررضا لطفی رتبه:1 معدل:20
  پارسا قاسم پور رتبه:1 معدل:20
  امیرمحمد رمضانزاده رتبه:1 معدل:20
  سیدایلیا اسدی رتبه:1 معدل:20
  علیرضا اسلامی رتبه:2 معدل:19.93
  نیما ابراهیمی زاده عمران رتبه:3 معدل:19.86
  محمدحسین اخوان آریچ رتبه:3 معدل:19.86
  امیرعباس حبیبی رتبه:3 معدل:19.86
  سامان سپهری رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 302

  ابوالفضل اختر رتبه:1 معدل:20
  شروین مجیدی رتبه:1 معدل:20
  پارسا قادی رتبه:1 معدل:20
  محمدحسام بورچی رتبه:1 معدل:20
  پوریا فلاح رتبه:1 معدل:20
  آرمین شاهنوری رتبه:1 معدل:20
  محراب حسن پور رتبه:2 معدل:19.93
  سپهر هواحدی رتبه:2 معدل:19.93
  مهدی صفائی رتبه:3 معدل:19.86
  اشکان اقدسی رتبه:3 معدل:19.86
  شایان عمرانی تبار رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 303

  زاهد افضلی رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین سالم رتبه:1 معدل:20
  شنتیا شرافت رتبه:2 معدل:19.93
  سیدعماد رستگارنیاکی رتبه:2 معدل:19.93
  مهراب کربلائی زاده رتبه:3 معدل:19.86
  امیرحسین اکبری رتبه:3 معدل:19.86
  ابوالفضل ثابت زرخونی رتبه:3 معدل:19.86
  مبین محمدی رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 304

  علی اصغر سلطانی رتبه:1 معدل:19.86
  سید روزبه رحمانی رتبه:1 معدل:19.86
  ابوالفضل بابایی رتبه:2 معدل:19.79
  کیان کاظمیان رتبه:2 معدل:19.79
  محمود قبادنیا رتبه:2 معدل:19.79
  سیدامیرسجاد جلالی مقدم رتبه:3 معدل:19.5
  محمدرضا سلیمانی رتبه:3 معدل:19.5
  سیدعلی هاشمی رتبه:3 معدل:19.5
 • کلاس: 305

  سید نیما موسوی نژاد کانی رتبه:1 معدل:20
  حمیدرضا محسنی رتبه:1 معدل:20
  محمدحسین عباسی رتبه:1 معدل:20
  شروین قلی زاده رتبه:1 معدل:20
  مسعود درویش نور رتبه:2 معدل:19.93
  سیدمحمدحسن حسینی رتبه:3 معدل:19.86
  آرتین مهری ایرائی رتبه:3 معدل:19.86
 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 
اخبار آموزشگاه
لغو امتحان ریاضی مان ترم روز یکشنبه 25 آبان
  به اطلاع خانواده ها و کلیه دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم می رساند، امتحان میان ترم درس ریاضی که قرار بود فردا یکشنبه 25 ...مشاهده ی مطلب 
اسامی منتخبین انجمن و اولیا و مربیان
  به اطلاع خانواده های محترم و دانش آموزان عزیز می رساند، انتخابات انجمن اولیا و مربیان به صورت آنلاین و از طریق پنل کاربری سایت مدرسه در ...مشاهده ی مطلب 
اسامی کاندیدای انجمن اولیا و مربیان
انجمن اولیا و مربیان در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی مدرسه نقش بسزایی دارند. در ادامه مطلب می توانید اسامی کاندیدای انجمن اولیا و مربیان را مشاهده کنید، که انتخابات ...مشاهده ی مطلب 
برنامه امتحانات میان ترم هفتم، هشتم و نهم
به اطلاع دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم می رساند که از 17 آبان ماه امتحانات میان ترم پایه هفتم،هشتم و نهم آغاز خواهد شد که در ادامه می ...مشاهده ی مطلب 
نتیجه انتخابات شورای دانش آموزی
  انتخابات شورای دانش آموزی به صورت اینترنتی در روز شنبه از طریق پنل کاربری سایت مدرسه انجام شد، که در پایان رای گیری نتایج زیر به ...مشاهده ی مطلب 
اسامی کاندیدای انتخابات شورای دانش آموزی
دانش آموزان عزیز، اسامی کاندیدای انتخابات شورای دانش آموزی را در ادامه می توانید مشاهده فرمایید، تبیپلیغات دانش آموزان در گروه های هر کلاس طی روز های اخیر قرار گرفت، ...مشاهده ی مطلب 
برنامه زمان بندی کلاس های فوق برنامه پایه هفتم
  دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم پایه هفتم، برنامه زمان بندی کلاس های فوق برنامه پایه هفتم که به صورت مجازی برگزار می گردد را ...مشاهده ی مطلب 
برنامه امتحانات کلاسی آنلاین پایه هفتم ( آبان ماه)
در هفته جاری آبان ماه از یک شنبه 11 آبان ماه امتحانات کلاسی پایه هفتم در سه درس مطالعات اجتماعی، پیام های آسمانی و ادبیات فارسی به صورت آنلاین از ...مشاهده ی مطلب 
نواختن زنگ پدافند غیر عامل در دبیرستان
مراسم نواختن زنگ  پدافند غیر عامل به صورت نمادین و  با حضور ریاست محترم اموزش وپرورش شهرستان آمل جناب آقای دکتر مرزبند، معاونت محترم فرماندار،  ریاست اداره ارشاد، فرمانده بسیج فرهنگیان، ...مشاهده ی مطلب 
کابل گزاری فیبر نوری برای راه اندازی اینترنت پرسرعت دبیرستان
  امروز با پیگیری همه جانبه اعضای محترم هیأت امنا و همت جناب مهندس نصرالهی و تیم ایشان کابل گزاری فیبر نوری از بانک سپه تا دبیرستان ...مشاهده ی مطلب 
مصوبات اولین جلسه هیأت امنا دبیرستان
اولین جلسه هیأت امنای دبیرستان طالب آملی هفته گذشته با حضور اعضا برگزار گردید و پیرامون مسائل مختلف مدرسه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت که در ادامه مصوبات این ...مشاهده ی مطلب 
انتخاب انجمن اولیا و مربیان مدرسه
  با توجه به نقش انجمن اولیا و مربیان در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی مدرسه، از خانواده های محترم که خواهان کاندید شدن برای انتخاب انجمن ...مشاهده ی مطلب 
اطلاعیه در مورد برنامه شاد
قابل توجه خانواده های محترم و دانش آموزان عزیز پیرامون برنامه شاد: نسخه جدید برنامه شاد، آماده شده است، و دیروز رونمایی شد، اما ...مشاهده ی مطلب 
نحوه چگونگی شروع سال تحصیلی
قابل توجه خانواده های محترم: به علت شیوع ویروس کرونا، و کثرت جمعیت آموزشگاه، فعلا تا اطلاع ثانوی تمامی آموزش ها در دبیرستان طالب ...مشاهده ی مطلب 
اطلاعیه مهم در مورد آغاز سال تحصیلی 1400-1399
  به اطلاع خانواده های محترم می رساند، متاسفانه در آماده سازی زیرساخت های تدریس آنلاین تصویری و سامانه های مختلف ...مشاهده ی مطلب 
 جستجو
 تقویم روز
 احادیث پند آموز
 وضعیت آب و هوا