سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها


مدرسه راهنمایی طالب آملی در سال   1350  با دو ساختمان اصلی تأسیس گردید . با تغییر رویکرد وزارت آموزش و پرورش این مدرسه نیز مانند سایر مدارس ، به صورت تک شیف صبح و هیأت امنایی ، با حدود  680 دانش آموز در حال فعالیت می باشد.  این مدرسه که یکی از مدارس بنام شهرستان شناخته می شود ، در سال های گذشته به صورت دو شیفت صبح و عصر دایر بود و عزیزان زیادی از جمله مدیران ، دبیران ، دانش آموزان در این مرکز به تدریس و تحصیل مشغول بودند و هستند . یکی از افتخارات مدرسه ، در طول این سال ها ، تحصیل عده ای زیادی از بزرگانی است که هم اکنون در داخل و خارج از کشور به فعالیت های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، علمی و سیاسی می پردازند .  

 روز شمار
 احادیث پند آموز