آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
ارتباط با ما

سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 دانش آموز برتر نوبت اول به تفکیک کلاس
 • کلاس: 107

  علی لطفی رتبه:1 معدل:20
  رایکا میراحمدی رتبه:2 معدل:19.93
  ناصر باغی پورگت کلا رتبه:3 معدل:19.79
  ابوالفضل سلیمانی رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 106

  یاسین پاشائیان رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین آزاد رتبه:1 معدل:20
  طاها جمالی رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی همایون زاده رتبه:1 معدل:20
  محمدمهدی آقائی رتبه:2 معدل:19.93
  امیرحسن قاسمی رتبه:3 معدل:19.57
  پارسا استوان رتبه:3 معدل:19.57
  آرمین خادمیان رتبه:3 معدل:19.57
 • کلاس: 105

  طاها خشنودی رتبه:1 معدل:19.93
  طاها رضائیان رتبه:1 معدل:19.93
  سپنتا گلشن آرا رتبه:2 معدل:19.86
  آریو خاکزادشاهاندشتی رتبه:2 معدل:19.86
  ایلیا داداش نژاد اندواری رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 104

  پرهام سلمانی رتبه:1 معدل:20
  سورنا نعمتی رتبه:1 معدل:20
  رسول فرسوی رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی فرد کاردل رتبه:1 معدل:20
  محمدحسین طاهری زاده رتبه:1 معدل:20
  سپهر سلطانی رتبه:1 معدل:20
  پارسا تقی زاده رتبه:2 معدل:19.93
  علی توکلائی رتبه:2 معدل:19.93
  علی اکبر حائری رتبه:2 معدل:19.93
  سیدمحمدحسین حسینی ایمنی رتبه:3 معدل:19.86
  پارسا عبادی رتبه:3 معدل:19.86
  علی رضا طاهری رتبه:3 معدل:19.86
  ارمیا سیفی مرزان رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 103

  کارن راعی رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین قربانی نوائی رتبه:1 معدل:20
  سیدحسین اسدی رتبه:1 معدل:20
  محمدامین غلامی رتبه:1 معدل:20
  سیدمحمدحسین عزیزپور رتبه:1 معدل:20
  سید محمد مهدی حسینی رتبه:1 معدل:20
  علی رضا شکری رتبه:1 معدل:20
  امیررضا احسانی مقدم رتبه:2 معدل:19.93
  سامی غفاری اصل رتبه:2 معدل:19.93
  محمدحسین عبدی رتبه:2 معدل:19.93
  سیامک ساعت ساز رتبه:2 معدل:19.93
  ایلیا عابدی رتبه:2 معدل:19.93
  امیرحسن عمران نسب رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 102

  امیرمهدی كاوه رتبه:1 معدل:20
  ایلیا ترک رتبه:1 معدل:20
  یاسین عبدالهی رتبه:1 معدل:20
  محمدصادق نوائی رتبه:1 معدل:20
  علی رضا رمضانی چراتی رتبه:1 معدل:20
  علیرضا مختاری رتبه:1 معدل:20
  امیرآرتا رضوانی اسکی رتبه:2 معدل:19.93
  محمدمهدی واحدی رتبه:2 معدل:19.93
  امیررضا ابراهیم زاده رودگر رتبه:3 معدل:19.64
 • کلاس: 101

  فؤاد تقی نژادعمران رتبه:1 معدل:20
  فرهاد امین نیا رتبه:2 معدل:19.93
  کیان مهرابی رتبه:2 معدل:19.93
  شایان بیرقدار رتبه:2 معدل:19.93
  علی تورانی ایلایی رتبه:3 معدل:19.86
  رهام خلیلی نوسر رتبه:3 معدل:19.86
  آرمین رضایی رتبه:3 معدل:19.86
  محمدحسین قنبری رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 201

  محمدپارسا صالح پور رتبه:1 معدل:20
  معین مسیبی رتبه:2 معدل:19.86
  محمدحسین طهماسب پور رتبه:2 معدل:19.86
  کیارش صادقی رتبه:3 معدل:19.79
  رضا محمدآقایی رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 202

  امیرحسین اندرز رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی برزن رتبه:1 معدل:20
   سیدابوالفضل جلالی رتبه:1 معدل:20
   ابوالفضل ابراهیم پورنوسر رتبه:2 معدل:19.71
  ارشیا محمدآقایی رتبه:2 معدل:19.71
  ابوالفضل حسن زاده رتبه:3 معدل:19.57
 • کلاس: 203

  مارتیا جمالی رتبه:1 معدل:20
  آرمین استوان رتبه:1 معدل:20
   امیرمحمد ایسفی رتبه:1 معدل:20
  ابوالفضل ده پناه رتبه:1 معدل:20
  علی رضا ولایی رتبه:2 معدل:19.86
   محمدمهدی ابراهیمی ن رتبه:2 معدل:19.86
   علی حسین پور رتبه:3 معدل:19.79
  سیدامیرمحمد موسوی رینه رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 204

  رهام ابراهیمی رتبه:1 معدل:20
   مهدی ثقفی رتبه:1 معدل:20
  محمدحسین میرزایی رتبه:1 معدل:20
  نیما فتاحی رتبه:1 معدل:20
  محمدجواد عباسی رتبه:1 معدل:20
  علیرضا رییسی رتبه:1 معدل:20
  امیر رضا بهرستاقی رتبه:1 معدل:20
  محمد جواد نکونام رتبه:2 معدل:19.93
   سیداشکان مهوسوی رتبه:2 معدل:19.93
   پارسا مختاری رتبه:2 معدل:19.93
  رضا یوسف زاده رتبه:2 معدل:19.93
  سیدایلیا پژومان رتبه:3 معدل:19.86
  علی قلی زاده گنگرج رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 205

   مهیار فلاح زاده رتبه:1 معدل:20
  علی میرزاوند رتبه:2 معدل:19.86
   امیرمحمد کامیابی رتبه:3 معدل:19.71
 • کلاس: 206

  محمد مهدی جهان پناه رتبه:1 معدل:20
  علی اکبر لاریجانی رتبه:2 معدل:19.79
  امیررضا پژومان رتبه:2 معدل:19.79
  ابوالفضل قنبری رتبه:3 معدل:19.64
 • کلاس: 207

  نریمان نبوی رتبه:1 معدل:19.93
  ارشیا لونجی رتبه:2 معدل:19.79
   محمدحسین خضراعی رتبه:2 معدل:19.79
  مانی گلزاده رتبه:2 معدل:19.79
  امیررضا صفرپور رتبه:3 معدل:19.71
 • کلاس: 301

  امیر علی یحیی زاده رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین صفرپور رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی نیکبخت رتبه:1 معدل:20
  مهدی نوری پور رتبه:1 معدل:20
  صالح موحدی رتبه:1 معدل:20
  امیررضا لطفی رتبه:1 معدل:20
  پارسا قاسم پور رتبه:1 معدل:20
  امیرمحمد رمضانزاده رتبه:1 معدل:20
  سیدایلیا اسدی رتبه:1 معدل:20
  علیرضا اسلامی رتبه:2 معدل:19.93
  نیما ابراهیمی زاده عمران رتبه:3 معدل:19.86
  محمدحسین اخوان آریچ رتبه:3 معدل:19.86
  امیرعباس حبیبی رتبه:3 معدل:19.86
  سامان سپهری رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 302

  ابوالفضل اختر رتبه:1 معدل:20
  شروین مجیدی رتبه:1 معدل:20
  پارسا قادی رتبه:1 معدل:20
  محمدحسام بورچی رتبه:1 معدل:20
  پوریا فلاح رتبه:1 معدل:20
  آرمین شاهنوری رتبه:1 معدل:20
  محراب حسن پور رتبه:2 معدل:19.93
  سپهر هواحدی رتبه:2 معدل:19.93
  مهدی صفائی رتبه:3 معدل:19.86
  اشکان اقدسی رتبه:3 معدل:19.86
  شایان عمرانی تبار رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 303

  زاهد افضلی رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین سالم رتبه:1 معدل:20
  شنتیا شرافت رتبه:2 معدل:19.93
  سیدعماد رستگارنیاکی رتبه:2 معدل:19.93
  مهراب کربلائی زاده رتبه:3 معدل:19.86
  امیرحسین اکبری رتبه:3 معدل:19.86
  ابوالفضل ثابت زرخونی رتبه:3 معدل:19.86
  مبین محمدی رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 304

  علی اصغر سلطانی رتبه:1 معدل:19.86
  سید روزبه رحمانی رتبه:1 معدل:19.86
  ابوالفضل بابایی رتبه:2 معدل:19.79
  کیان کاظمیان رتبه:2 معدل:19.79
  محمود قبادنیا رتبه:2 معدل:19.79
  سیدامیرسجاد جلالی مقدم رتبه:3 معدل:19.5
  محمدرضا سلیمانی رتبه:3 معدل:19.5
  سیدعلی هاشمی رتبه:3 معدل:19.5
 • کلاس: 305

  سید نیما موسوی نژاد کانی رتبه:1 معدل:20
  حمیدرضا محسنی رتبه:1 معدل:20
  محمدحسین عباسی رتبه:1 معدل:20
  شروین قلی زاده رتبه:1 معدل:20
  مسعود درویش نور رتبه:2 معدل:19.93
  سیدمحمدحسن حسینی رتبه:3 معدل:19.86
  آرتین مهری ایرائی رتبه:3 معدل:19.86
 متولدین امروز
 آمار بازدید ها


نام:
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تلفن :
پیام:
تصویر امنیتی:


 جستجو
 تقویم روز
 احادیث پند آموز
 وضعیت آب و هوا