سامانه مدرسه هوشمند پویان

 گزارش ترافیک
 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها

ردیف

نام و نام خانوداگی

مدرک تحصیلی

1

علی حاجی زاده

لیسانس

2

احمد صابری

فوق لیسانس

3

سید قاسم حسنی

 

4

آقای رحیم عبدی

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

5

نصراله رنجبر

 

6

نادر شاکری

 

8

خانم حسن نژاد

دیپلم تجربی

9

خانم سارا رنجبر

کارشناس ارشد مدیریت

10

آقای محمد فرسوی

فوق لیسانس

11

خانم لیلی فتح اله زاده

دکترای زبان انگلیسی

12حسین رنجبرفوق لیسانس
13سعید زمانیدکتری
 

 

 جستجو
 تقویم روز
 احادیث پند آموز
 روز شمار