سامانه مدرسه هوشمند پویان

 گزارش ترافیک
 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 
نکات تربیتی
احترام گذاشتن به کودکان
احترام گذاشتن به کودکان را به شکل‌های مختلف می‌توان نشان داد:  از جمله وقت گذاشتن برای آنها است. با وقت گذاشتن برای بچه‌ها در ...مشاهده ی مطلب 
ویژگی های شخصیتی افراد ناسالم:قسمت چهارم
فراد ناسالم، به جای برقراری ارتباط با دیگران، از نزدیکی و صمیمیت اجتناب می کنند:یکی از دلایل آفرینش ما، رسیدن به صمیمیت و ابراز عشق با کسی است که قلب ...مشاهده ی مطلب 
ویژگی های شخصیتی افراد ناسالم:قسمت پنجم
افراد ناسالم به جای کمک به آزادی انتخاب دیگران، در برابر آن می ایستند:شما به راحتی می توانید رد پای این ویژگی بین فردی را پیدا کنید. کافی است این ...مشاهده ی مطلب 
روابط سالم، قسمت دوم
قسمت دوم روز گذشته سه کارکتر را که برای ایجاد رابطه ناسالم هستند برای شما نام بردم رها کننده ، انتقاد گر و مسئولیت ناپذیر حال ...مشاهده ی مطلب 
روابط سالم، قسمت اول
روابط سالم????  قسمت اول  یکی از اصلی ترین پارامترهای رشد شخصیتی و معنوی، برقراری روابط سالم است. ...مشاهده ی مطلب 
ویژگی های شخصیتی افراد ناسالم:قسمت سوم
"ویژگی های شخصیتی افراد ناسالم" افراد ناسالم، دارای خصوصیات شخصیتی خاصی هستند .این افراد، خودبین و حق به جانب هستند و انتظار دارند که ...مشاهده ی مطلب 
 جستجو
 تقویم روز
 احادیث پند آموز
 روز شمار