سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها

احترام گذاشتن به کودکان را به شکل‌های مختلف می‌توان نشان داد: 

از جمله وقت گذاشتن برای آنها است. با وقت گذاشتن برای بچه‌ها در واقع پیام غیرمستقیم به او می‌دهیم که برای تو ارزش زیادی قایلیم و دوست داریم وقتمان را با تو بگذرانیم. بچه‌ها در هر سنی که باشند چه نوزاد باشند، چه در سنین بالاتر، نیاز به گذراندن زمانی خاص با والدین خود دارند.
احترام به فرزندان را در مراحل مختلف رشد می‌توان با خوب گوش کردن و توجه به حرف‌های آنها نشان داد. با گوش کردن به حرف‌های کودک در واقع نشان می‌دهیم که برایش ارزش قایلیم و دوست داریم شنوندهٔ حرف‌های او باشیم.

 روز شمار
 احادیث پند آموز