سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
اهدای جوایز به حدود ۶۰ نفر از برترین های شهرستان در مسابقات فرهنگی وهنری،نمایش ،سرود ، ورزشی و انتظامات‌ با حضور همکاران ودانش اموزان در مراسم‌صبحگاه‌ سه شنبه ۲۵ اردبیهشت ماه ۱۴۰۳ ?با سپاس از دانش اموزان دبیرستان وبه ویژه معاون محترم‌پرورشی اقای حاج خلیل محسن پور که در کسب رتبه های شهرستانی واستانی زحمات زیادی کشیده اند‌???
 
 روز شمار
 احادیث پند آموز