سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 متولدین امروز
 آمار بازدید ها

دانش آموزان عزیزمان آقای محمدطاها توکلی در مسابقات قرآن،عرت و نماز در بخش فهم قرآن موفق به کسب رتبه دوم استان شد. امید است در آینده شاهد موفقیت های بیشتر ایشان باشیم

 روز شمار
 احادیث پند آموز