سامانه مدرسه هوشمند پویان

 ورود به پنل کاربری

 دانش آموز برتر نوبت اول به تفکیک کلاس
 • کلاس: 107

  علی لطفی رتبه:1 معدل:20
  رایکا میراحمدی رتبه:2 معدل:19.93
  ناصر باغی پورگت کلا رتبه:3 معدل:19.79
  ابوالفضل سلیمانی رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 106

  یاسین پاشائیان رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین آزاد رتبه:1 معدل:20
  طاها جمالی رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی همایون زاده رتبه:1 معدل:20
  محمدمهدی آقائی رتبه:2 معدل:19.93
  امیرحسن قاسمی رتبه:3 معدل:19.57
  پارسا استوان رتبه:3 معدل:19.57
  آرمین خادمیان رتبه:3 معدل:19.57
 • کلاس: 105

  طاها خشنودی رتبه:1 معدل:19.93
  طاها رضائیان رتبه:1 معدل:19.93
  سپنتا گلشن آرا رتبه:2 معدل:19.86
  آریو خاکزادشاهاندشتی رتبه:2 معدل:19.86
  ایلیا داداش نژاد اندواری رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 104

  پرهام سلمانی رتبه:1 معدل:20
  سورنا نعمتی رتبه:1 معدل:20
  رسول فرسوی رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی فرد کاردل رتبه:1 معدل:20
  محمدحسین طاهری زاده رتبه:1 معدل:20
  سپهر سلطانی رتبه:1 معدل:20
  پارسا تقی زاده رتبه:2 معدل:19.93
  علی توکلائی رتبه:2 معدل:19.93
  علی اکبر حائری رتبه:2 معدل:19.93
  سیدمحمدحسین حسینی ایمنی رتبه:3 معدل:19.86
  پارسا عبادی رتبه:3 معدل:19.86
  علی رضا طاهری رتبه:3 معدل:19.86
  ارمیا سیفی مرزان رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 103

  کارن راعی رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین قربانی نوائی رتبه:1 معدل:20
  سیدحسین اسدی رتبه:1 معدل:20
  محمدامین غلامی رتبه:1 معدل:20
  سیدمحمدحسین عزیزپور رتبه:1 معدل:20
  سید محمد مهدی حسینی رتبه:1 معدل:20
  علی رضا شکری رتبه:1 معدل:20
  امیررضا احسانی مقدم رتبه:2 معدل:19.93
  سامی غفاری اصل رتبه:2 معدل:19.93
  محمدحسین عبدی رتبه:2 معدل:19.93
  سیامک ساعت ساز رتبه:2 معدل:19.93
  ایلیا عابدی رتبه:2 معدل:19.93
  امیرحسن عمران نسب رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 102

  امیرمهدی كاوه رتبه:1 معدل:20
  ایلیا ترک رتبه:1 معدل:20
  یاسین عبدالهی رتبه:1 معدل:20
  محمدصادق نوائی رتبه:1 معدل:20
  علی رضا رمضانی چراتی رتبه:1 معدل:20
  علیرضا مختاری رتبه:1 معدل:20
  امیرآرتا رضوانی اسکی رتبه:2 معدل:19.93
  محمدمهدی واحدی رتبه:2 معدل:19.93
  امیررضا ابراهیم زاده رودگر رتبه:3 معدل:19.64
 • کلاس: 101

  فؤاد تقی نژادعمران رتبه:1 معدل:20
  فرهاد امین نیا رتبه:2 معدل:19.93
  کیان مهرابی رتبه:2 معدل:19.93
  شایان بیرقدار رتبه:2 معدل:19.93
  علی تورانی ایلایی رتبه:3 معدل:19.86
  رهام خلیلی نوسر رتبه:3 معدل:19.86
  آرمین رضایی رتبه:3 معدل:19.86
  محمدحسین قنبری رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 201

  محمدپارسا صالح پور رتبه:1 معدل:20
  معین مسیبی رتبه:2 معدل:19.86
  محمدحسین طهماسب پور رتبه:2 معدل:19.86
  کیارش صادقی رتبه:3 معدل:19.79
  رضا محمدآقایی رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 202

  امیرحسین اندرز رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی برزن رتبه:1 معدل:20
   سیدابوالفضل جلالی رتبه:1 معدل:20
   ابوالفضل ابراهیم پورنوسر رتبه:2 معدل:19.71
  ارشیا محمدآقایی رتبه:2 معدل:19.71
  ابوالفضل حسن زاده رتبه:3 معدل:19.57
 • کلاس: 203

  مارتیا جمالی رتبه:1 معدل:20
  آرمین استوان رتبه:1 معدل:20
   امیرمحمد ایسفی رتبه:1 معدل:20
  ابوالفضل ده پناه رتبه:1 معدل:20
  علی رضا ولایی رتبه:2 معدل:19.86
   محمدمهدی ابراهیمی ن رتبه:2 معدل:19.86
   علی حسین پور رتبه:3 معدل:19.79
  سیدامیرمحمد موسوی رینه رتبه:3 معدل:19.79
 • کلاس: 204

  رهام ابراهیمی رتبه:1 معدل:20
   مهدی ثقفی رتبه:1 معدل:20
  محمدحسین میرزایی رتبه:1 معدل:20
  نیما فتاحی رتبه:1 معدل:20
  محمدجواد عباسی رتبه:1 معدل:20
  علیرضا رییسی رتبه:1 معدل:20
  امیر رضا بهرستاقی رتبه:1 معدل:20
  محمد جواد نکونام رتبه:2 معدل:19.93
   سیداشکان مهوسوی رتبه:2 معدل:19.93
   پارسا مختاری رتبه:2 معدل:19.93
  رضا یوسف زاده رتبه:2 معدل:19.93
  سیدایلیا پژومان رتبه:3 معدل:19.86
  علی قلی زاده گنگرج رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 205

   مهیار فلاح زاده رتبه:1 معدل:20
  علی میرزاوند رتبه:2 معدل:19.86
   امیرمحمد کامیابی رتبه:3 معدل:19.71
 • کلاس: 206

  محمد مهدی جهان پناه رتبه:1 معدل:20
  علی اکبر لاریجانی رتبه:2 معدل:19.79
  امیررضا پژومان رتبه:2 معدل:19.79
  ابوالفضل قنبری رتبه:3 معدل:19.64
 • کلاس: 207

  نریمان نبوی رتبه:1 معدل:19.93
  ارشیا لونجی رتبه:2 معدل:19.79
   محمدحسین خضراعی رتبه:2 معدل:19.79
  مانی گلزاده رتبه:2 معدل:19.79
  امیررضا صفرپور رتبه:3 معدل:19.71
 • کلاس: 301

  امیر علی یحیی زاده رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین صفرپور رتبه:1 معدل:20
  امیرعلی نیکبخت رتبه:1 معدل:20
  مهدی نوری پور رتبه:1 معدل:20
  صالح موحدی رتبه:1 معدل:20
  امیررضا لطفی رتبه:1 معدل:20
  پارسا قاسم پور رتبه:1 معدل:20
  امیرمحمد رمضانزاده رتبه:1 معدل:20
  سیدایلیا اسدی رتبه:1 معدل:20
  علیرضا اسلامی رتبه:2 معدل:19.93
  نیما ابراهیمی زاده عمران رتبه:3 معدل:19.86
  محمدحسین اخوان آریچ رتبه:3 معدل:19.86
  امیرعباس حبیبی رتبه:3 معدل:19.86
  سامان سپهری رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 302

  ابوالفضل اختر رتبه:1 معدل:20
  شروین مجیدی رتبه:1 معدل:20
  پارسا قادی رتبه:1 معدل:20
  محمدحسام بورچی رتبه:1 معدل:20
  پوریا فلاح رتبه:1 معدل:20
  آرمین شاهنوری رتبه:1 معدل:20
  محراب حسن پور رتبه:2 معدل:19.93
  سپهر هواحدی رتبه:2 معدل:19.93
  مهدی صفائی رتبه:3 معدل:19.86
  اشکان اقدسی رتبه:3 معدل:19.86
  شایان عمرانی تبار رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 303

  زاهد افضلی رتبه:1 معدل:20
  امیرحسین سالم رتبه:1 معدل:20
  شنتیا شرافت رتبه:2 معدل:19.93
  سیدعماد رستگارنیاکی رتبه:2 معدل:19.93
  مهراب کربلائی زاده رتبه:3 معدل:19.86
  امیرحسین اکبری رتبه:3 معدل:19.86
  ابوالفضل ثابت زرخونی رتبه:3 معدل:19.86
  مبین محمدی رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 304

  علی اصغر سلطانی رتبه:1 معدل:19.86
  سید روزبه رحمانی رتبه:1 معدل:19.86
  ابوالفضل بابایی رتبه:2 معدل:19.79
  کیان کاظمیان رتبه:2 معدل:19.79
  محمود قبادنیا رتبه:2 معدل:19.79
  سیدامیرسجاد جلالی مقدم رتبه:3 معدل:19.5
  محمدرضا سلیمانی رتبه:3 معدل:19.5
  سیدعلی هاشمی رتبه:3 معدل:19.5
 • کلاس: 305

  سید نیما موسوی نژاد کانی رتبه:1 معدل:20
  حمیدرضا محسنی رتبه:1 معدل:20
  محمدحسین عباسی رتبه:1 معدل:20
  شروین قلی زاده رتبه:1 معدل:20
  مسعود درویش نور رتبه:2 معدل:19.93
  سیدمحمدحسن حسینی رتبه:3 معدل:19.86
  آرتین مهری ایرائی رتبه:3 معدل:19.86
 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 
اخبار آموزشگاه
کسب رتبه برتر دست سازه ها و علوم آزمایشگاهی در مسابقات خوارزمی و راه یابی به مرحله استانی
  به اطلاع دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم می رساند، دبیرستان طالب آملی در مسابقات خوارزمی بخش علوم آزمایشگاهی و دست سازه ها موفق به  ...مشاهده ی مطلب 
تقدیر از دانش آموزان پایه هفتم که در ترم دوم پیشرفت داشتند
طی مراسمی که امروز 20 اسفند ماه 1399 در سالن اجتماعات آموزشگاه با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار شد، از دانش آموزان پایه هفتمی  که در ترم دوم ...مشاهده ی مطلب 
اطلاعیه در مورد ثبت نام آزمون ورودی مدارس تیزهوشان مخصوص پایه نهم
قابل توجه دانش‌آموزان عزیز و خانواده‌های محترم:  بر‌اساس  اعلام روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دستورالعمل ثبت‌نام و شرکت در آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های ...مشاهده ی مطلب 
تقدیر از برترین های ورزشی، پرورشی، فرهنگی و هنری
طی مراسمی که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام شد با اهدا جوایزی  از دانش آموزان برتر رتبه های ورزشی، پرورشی ومسابقات فرهنگی وهنری،نمایش و.. در روزهای یک شنبه ...مشاهده ی مطلب 
قهرمانی عرشیا حدادی در مسابقات کشتی استان مازندران
  قهرمانی دانش آموز عزیز دبیرستان هیأت امنایی طالب آملی آقای عرشیا حدادی در مسابقات کشتی استان مازندران و راه یابی به اردوی انتخابی تیم ملی کشور ...مشاهده ی مطلب 
نکاتی در مورد هدایت تحصیلی و انتخاب رشته
  دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم، فایل پی دی اف برای شما جهت انتخاب رشته و هدایت تحصیلی جمع آوری شده که پیشنهاد می گردد ...مشاهده ی مطلب 
مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر پایه نهم
  به اطلاع دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم می رساند، در هفته جاری طی مراسمی  با حفظ پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی  از ...مشاهده ی مطلب 
مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر پایه هشتم
  به اطلاع دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم می رساند، در روز سه شنبه 5 اسفند ماه طی مراسمی  با حفظ پروتکل های بهداشتی و ...مشاهده ی مطلب 
مرور خاطرات
تعدادی از تصاویر خاطره انگیز از دانش آموزان دهه 50 دبیرستان طالب آملی را مشاهده می فرمایید.         ...مشاهده ی مطلب 
مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر پایه هفتم
به اطلاع دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم می رساند، در هفته جاری طی مراسمی که در طی دو روز یک شنبه و دو شنبه، با حفظ پروتکل های ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری کارگاه آموزشی: شکل گیری آسیب های اجتماعی با تدریس آقای کیانی مشاور محترم آموزشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی: شکل گیری آسیب های اجتماعی با تدریس آقای کیانی مشاور محترم آموزشگاه ...مشاهده ی مطلب 
جلسه هیات امنا
جلسه هیات امنا با حضور اعضای محترم در روز دوشنبه 99/11/20 در دفتر دبیرستان تشکیل گردید و مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد: __تشویق دانش آموزان برتر امتحانات ترم ...مشاهده ی مطلب 
قرار گرفتن کارنامه نوبت اول در پنل دانش آموزی سایت مدرسه
به اطلاع دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم می رساند ، به علت افزایش بیماران کرونا در سطح شهر و جلوگیری از رفت و آمد غیر ضرور، به منظور ...مشاهده ی مطلب 
اجرای طرح پویش (من مادرم،بچه های ایران فرزند من)
در راستای طرح تحول مشارکت های مردمی و طرح آجربه آجرو رونمایی طرح ملی پویش بانوان (من مادرم،بچه های ایران فرزند من )شما هم می توانید به ازای پرداخت هر ...مشاهده ی مطلب 
دریافت نمرات از سایت
سلام دانش آموزان عزیز ،شما میتوانید نمرات کلاسی و امتحانات را ازطریق همین سایت در قسمت ورود کاربران در بخش ریز نمرات دریافت نمایید. ...مشاهده ی مطلب 

صفحات: 1 2 3 4 5  ... 19
 جستجو
 تقویم روز
 احادیث پند آموز
 وضعیت آب و هوا