سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 وبلاگ های دانش آموزان
 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 پربیننده ترین مطالب
 
                  
        
 
 تابلو اعلانات
 اخبار
 تقویم روز
 جستجو
 هیأت امنای آموزشگاه

1- علی                  ایسفی  

2- سید محسن      اسدی 

3-ولی الله              کوسج

4-ایرج                 ابراهیمی

5-نعمت اله            قربانی

6-داود                    علیزاده

7- سیدتقی            میری

8-توحید              حبیبی راد

9-علیرضا          ایراندوست

10-رضا                   پیرزاد
11- علی                 صالحی

12-  مجید                بوستان
13- سیدمحمدعلی  ارجمندی
14-علی                  هدایتی
15علیرضا                 موسوی

 

 

 

 

 
 
 
 
 اعضای انجمن اولیاومربیان

 

           

1-علی                    ایسفی

2-مجید                 بوستان

3-رحیم             اخوان آریج

4-سید محسن       اسدی

5-توحید             حبیبی راد

6-ایرج                  ابراهیمی

7-عباس                جمالی

8-مرتضی              ثقفی

9-سارا         رضایی مقدم

10-عباس         عباس تبار

11-لطف اله          کاظمی

12-مرتضی         مهدیزاده

13-معصومه        رحمانی

14-زلیخا              احسانی

15-حسین            بورچی

16-محمد            هادیزاده   

17-ابراهیم         محسن زاده