سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 وبلاگ های دانش آموزان
 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 پربیننده ترین مطالب
 
                  
        
 
 تابلو اعلانات
 اخبار
 تقویم روز
 جستجو
 هیأت امنای آموزشگاه

1- علی                  ایسفی  

2- سید محسن      اسدی 

3-ولی الله              کوسج

4-علیرضا               جوادی

5-حسن                 رضایی

6-داود                    علیزاده

7- سیدتقی            میری

8-حسن                 ونهاری

9-سیاوش              احمدی

10-رضا                   پیرزاد

11- سیدشمس الدین لطیفی

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 اعضای انجمن اولیاومربیان

 

           

1-علی                   ایسفی

2-علیرضا              جوادی

3-علی                 حاجی زاده

4-سید محسن      اسدی

5-حسن                هارونکلایی

6-حسن                رضایی

7-عباس                جمالی

8-مرتضی              ثقفی

9-محمد                 اکبری

10-حسن               باقری

11-فاطمه              آقاجانپور

12-افراسیاب         جقتا

13-حشمت اله      خلیلی

14-حمید               مرادی    

15-حسن              قاسمی

16-محمد              هادیزاده